Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προβλήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Η περίπτωση της παρένθετης μητρότητας)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936533 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μητροπάνος Στέφανος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Ελένη Μουσταΐρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προβλήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Η περίπτωση της παρένθετης μητρότητας)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προβλήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Η περίπτωση της παρένθετης μητρότητας)
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μια μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
την παρένθετη μητρότητα, την οποία, ρηξικέλευθα για τα παγκόσμια δεδομένα,
εισήγαγε στην ελληνική νομοθεσία ο Ν. 3089/2002, διατάξεις του οποίου
εξειδικεύτηκαν περαιτέρω με τον Ν. 3305/2005. Αρχικά, στο πρώτο μέρος,
παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, που θέτει ο ελληνικός νόμος για την
σύννομη χρήση αυτής της μεθόδου, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. Εν συνεχεία,
επιχειρείται μια συγκριτικοδικαιική επισκόπηση των νομοθετικών προσεγγίσεων επί
του ζητήματος αρκετών άλλων κρατών, ευρωπαϊκών και μη.
Στο δεύτερο μέρος, τίθεται η διασυνοριακή πτυχή της παρένθετης μητρότητας, και
αναπτύσσονται οι αιτίες που προκαλούν αυτό το φαινόμενο, καθώς και τα προβλήματα
που προκαλεί, ως προς την συγγένεια του παιδιού με τους υποψήφιους γονείς και την
ιθαγένειά του (δύο ζητήματα που κάθε κράτος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο για
τους πολίτες του). Επισημαίνονται οι βασικές προσεγγίσεις του φαινομένου από την
σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, με έμφαση στην αναγνώριση αλλοδαπών
δικαστικών αποφάσεων ή πράξεων ή νομικών καταστάσεων. Τονίζεται η συμβολή της
νομολογίας κυρίως του ΕΔΔΑ (και του ΔΕΕ) στην εξέλιξη της αντιμετώπισης του
φαινομένου από τον εθνικό δικαστή των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τέλος, γίνεται αναφορά στην κοινή προσπάθεια των κρατών περί διαμόρφωσης κοινών
κανόνων διεθνούς δικαίου, κυρίως μέσω της Συνδιάσκεψης της Χάγης, ως του
ενδεδειγμένου τρόπου απάντησης στο εν λόγω φαινόμενο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
αναπαραγωγή, υποβοηθούμενη, μητρότητα, παρένθετη, διασυνοριακή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
76
Stefanos_Mitropanos_Masters_thesis_2021.pdf (786 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο