Οι απαιτήσεις και η διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς διεθνούς προστασίας: Ισχύον καθεστώς και προοπτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936541 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παγκαλίδου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσαφώ Τσούκα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι απαιτήσεις και η διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς διεθνούς προστασίας: Ισχύον καθεστώς και προοπτικές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι απαιτήσεις και η διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς διεθνούς προστασίας: Ισχύον καθεστώς και προοπτικές
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομικής πραγματικότητας όσον αφορά τη διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και την ένταξη στην ελληνική κοινωνία και το νομικό πλαίσιο για το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο, τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα, τους λόγους αποκλεισμού ή παύσης της διεθνούς προστασίας και την κύρια διαδικασία ασύλου ένταξης στο καθεστώς διεθνούς προστασίας. Με την έκδοση του Ν. 4636/2019 και την εφαρμογή του από την 01.01.2020, γίνεται σημαντική τομή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή διεθνούς προστασίας. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της αύξησης των μεικτών μεταναστευτικών ροών, έχει ενσωματώσει στην επικράτειά της τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, προκειμένου να διευκολύνει τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται διεθνή προστασία και δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα να επιστρέψουν, πάντα υπό το πρίσμα των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδικασία ασύλου και παύση διεθνούς προστασίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
62

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - pdf.pdf
643 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.