Μάλαμμας Αχιλλεύς

Μητρώο uoadl:2936632 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μάλαμμας Αχιλλεύς
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30791
Τόπος καταγωγής:
Φιλιππούπολις της Βουλγαρίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Μπαστάς
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Φιλιππουπόλεως, αριθ. 13/87/82, 17 Ιουνίου 1906, σχε. Καλώς (5,32)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φαρμακευτικόν Σχολείον, 425, 4/10/1907
Σημειώσεις:
Χαρτόσημον
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.