Σγουρός Ξενοφών

Μητρώο uoadl:2936636 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σγουρός Ξενοφών
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30793
Τόπος καταγωγής:
Σέρραι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημ. Μακρής
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σερρών, αριθ. 41/15, 25 Ιουνίου 1904, λίαν καλώς (9,2)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.