Καρακέτζιος Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2936638 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Καρακέτζιος Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30794
Τόπος καταγωγής:
Σιάτιστα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Λάζαρος Δάκιος
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σιατίσθης, αριθ. 218/77, 11 Ιουνίου 1906, Άριστα (9,50)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.