Λουλουδόπουλος Μιλτιάδης

Μητρώο uoadl:2936640 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λουλουδόπουλος Μιλτιάδης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30795
Τόπος καταγωγής:
Αγχίαλος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Λαμπρίδης
Ηλικία:
31
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Λυκείου Χατζηχρήστειο;, αριθ._ 23 Ιουνίου 1896, καλώς (6,59)
Σημειώσεις:
Η σύγκλητος ενέκρινε την εγγραφήν του Λουλουδόπουλου γενομένην δι'απολυτηρίου προγενεστέρου δι'αναγνωρίσεως του Λυκείου (Συνέδριον 10/2/1907)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.