Κοπανάρης Λέανδρος

Μητρώο uoadl:2936642 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κοπανάρης Λέανδρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30796
Τόπος καταγωγής:
Κωνσταντινούπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Φωκάς
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Μ.Σχ. Γένους, αριθ. 1064, 25 Ιουνίου 1903, Άριστα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.