Δημητριάδης Αλέξανδρος

Μητρώο uoadl:2936646 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημητριάδης Αλέξανδρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30798
Τόπος καταγωγής:
Σέρραι (Μακεδονίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Δέλλιος
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σερρών, αριθ. 37/38, 26 Ιουνίου 1903, άριστα (9,7)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ιατρική, 1884, 30/11/1907
Σημειώσεις:
Το χαρτόσημον της μεταγραφής εις το βιβλίο των ανανεώσεων
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.