Σωτηρίου Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2936648 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σωτηρίου Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070131
Αύξων αριθμός:
30799
Τόπος καταγωγής:
Πύργος (Ανατ. Ρωμυλίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κωνστ. Σωτηρίου
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Λυκείου Χατζηχρήστειο;, 24 Ιουνίου 1907, πάνυ καλώς (8,5)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.