Στουπάθης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936650 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Στουπάθης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070209
Αύξων αριθμός:
30800
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν.Στουπάθης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Α' Βαρβακ. Αριθ. 217, 7 Δεκεμβρίου 1906, σχ. Καλώς. (5)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.