Η Αιγιακή πολιτική της Ελλάδος κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936732 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Τίτλος:
Η Αιγιακή πολιτική της Ελλάδος κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η αιγαιακή πολιτική της Ελλάδος κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο είναι καθ’ όλα ενδεικτική των εγγενών προβλημάτων της ελλείψεως στρατηγικής κουλτούρας μεταξύ των εν Αθήναις ιθυνόντων. Επί του εν λόγω στοιχείου βασίζεται η ανάλυση εντός της παρούσης μελέτης και οι συμπαρομαρτούσες συνέπειες επιχειρείται να υπογραμμισθούν. Αναμφιλέκτως, τα περιθώρια χαράξεως μίας διαφορετικής στρατηγικής πλεύσεως ήταν υπαρκτά εξαιτίας της μείζονος ανακατανομής ισχύος επί πλανητικού και περιφερειακού επιπέδου την επομένη της λήξεως του Ψυχρού Πολέμου, αλλά την προκειμένη συστημική ευκαιρία άδραξε μόνο η Τουρκία, με αποτέλεσμα την πλήρη διατάραξη της ισορροπίας ισχύος εντός του Αιγαιακού Αρχιπελαγικού χώρου. Συνεπώς, με γνώμονα την πάγια εκπεφρασμένη επιλογή διεθνοποιήσεως-ουδετεροποιήσεως του διαύλου Δαρδανελίων-Αιγαίου υπό νατοϊκή σκέπη, η Ελλάς ευρίσκεται ενώπιον της προκλήσεως υλοποιήσεως μίας αξιόπιστης αποτρεπτικής στρατηγικής. Επιτυγχάνει τον εν λόγω σκοπό, με άξονα και την κρισιμοτάτη περίοδο των δεκαετιών του 1990 και του 2000 ούσες μεταβατικές για την πορεία των διακρατικών συσχετισμών εντός του συμπλόκου της Ευρυτέρας Μέσης Ανατολής.
Έτος δημοσίευσης:
2019
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Μάρκος Τρούλης
Περιοδικό:
Civitas Gentium
Εκδότης:
Civitas Gentium
Τόμος:
7
Αριθμός / τεύχος:
2
Σελίδες:
29-39
Λέξεις-κλειδιά:
Αιγαίο, Ελλάδα, Τουρκία, Στρατηγική, Γεωπολιτική, Αναχωματικός Δακτύλιος, Ανακατανομή Ισχύος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Επίσημο URL (Εκδότης):
mazis-troylis_2019_i_aigaiaki_politiki_tis_ellados_kata_ti_metapsyhropolemiki_periodo.pdf (387 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο