Πατέλλης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936813 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πατέλλης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30828
Τόπος καταγωγής:
Πύργος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ξενοφών Κοκκαλιάρης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Πύργου, αριθ. 20, 28 Ιουνίου 1904, πάνυ καλώς ( 8 10/46 )
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.