Ζήσης Σπυρίδων

Μητρώο uoadl:2936815 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ζήσης Σπυρίδων
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30829
Τόπος καταγωγής:
Μεσολόγγιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χαρίλ. Αναγνωστόπουλος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Άρτης, αριθ. 2, 3 Οκτωβρίου 1905, Καλώς ( 7 11/46 ).
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.