Κουντούρης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936818 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κουντούρης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30830
Τόπος καταγωγής:
Ερμούπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μιχ. Κουντούρης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σύρου, αριθ. 2, 3 Οκτωβρίου 1905, Καλώς ( 5 34/41 )
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.