Χουτόπουλος Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936821 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Χουτόπουλος Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30831
Τόπος καταγωγής:
Ναύπλιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν. Σκούταρης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Β΄Βαρβάκειου, 9 Νοεμβρίου 1906, Καλώς (6 19/46), αριθ. Απολ. 44
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.