Δρόσος Δήμος

Μητρώο uoadl:2936823 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δρόσος Δήμος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30832
Τόπος καταγωγής:
Αμπλιάνη (Ευρυτανίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κων/νος Γούρμος
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Μεσολογγίου, 28 Ιουνίου 1903, πάνυ καλώς ( 8 ), αριθ. Απολ. 14
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.