Νώτας Γρηγόριος

Μητρώο uoadl:2936825 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νώτας Γρηγόριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30833
Τόπος καταγωγής:
Θεσσαλονίκη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Τσακενόπουλος
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Θεσσαλονίκης, αριθ.1340/193, 22 Ιουνίου 1902, Καλώς (7 6/49)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.