Μεγαπάνος Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2936829 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μεγαπάνος Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30834
Τόπος καταγωγής:
Αγρίνιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Επαμ. Μαυρομιχάλης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
[…] Απολ. Γυμν. Αιγίου, αριθ. 98, 7 Φεβρουαρίου? 1907, αριθ. Απολυτ. 160/20, τη 13η Σεπτεμβρίου 1904, σχ. Καλώς (5 16/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.