Χατζηγεωργίου Άγγελος

Μητρώο uoadl:2936831 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Χατζηγεωργίου Άγγελος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30835
Τόπος καταγωγής:
Φιλαδέλφεια (Μ. Ασίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αλέξ. Τουρτόγλου
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Α' Βαρβακ. Αριθ. 28, 21 Σεπτεμβρίου 1906, σχ. Καλώς (5 11/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.