Χρυσοχόος/Μητσόπουλος Αλέξανδρος

Μητρώο uoadl:2936833 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Χρυσοχόος/Μητσόπουλος Αλέξανδρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30836
Τόπος καταγωγής:
Ιωάννινα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν.Μπούρης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φαρμακευτική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ιωαννίνων, αριθ. 45/105, 8 Ιουλίου 1905, καλώς (6), Εγγεγρ. Κοσμητ. […] υπ'αριθ. 972/906
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.