Τσιβόπουλος Παναγιώτης

Μητρώο uoadl:2936836 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τσιβόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30837
Τόπος καταγωγής:
Θεσσαλονίκη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μηχισιδένη Μ.
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Θεσσαλονίκης, αριθ. 1668/51, 17 Ιουνίου 1906, καλώς (720/55)
Σημειώσεις:
Δυνάμει της Β.Δ. της 10 Απριλίου 1904 η έναντι εγγραφή ισχύει δια το χειμερινόν εξάμηνον 1906-1907, Ομοίως εν άνωθι
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.