Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος

Μητρώο uoadl:2936862 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30849
Τόπος καταγωγής:
Προσετσάνη Δράμας (Μακεδονίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
? Ιωαννίδης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
[…] Γυμν. Σερρών, 22/12/1906, Σχολ. Έτος 1905-1906, λίαν καλώς (8 5/50)
Σημειώσεις:
Ομοίως
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.