Τάγκας Στέφανος

Μητρώο uoadl:2936864 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τάγκας Στέφανος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30850
Τόπος καταγωγής:
Ιωάννινα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώρ. Κοσίβας
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Β' Βαρβακ. Αριθ.19, 28 Ιουνίου 1906, λίαν καλώς 98 40/46)
Σημειώσεις:
Ομοίως
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.