Ιωαννίδης Χαρίλαος

Μητρώο uoadl:2936866 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωαννίδης Χαρίλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30851
Τόπος καταγωγής:
Ιωάννινα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μέννιος
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Ένδειξη εγγραφής:
Ζωσιμ. Σχ. Ιωαννίνων, αριθ 139/33, 9 Ιουλίου 1905, καλώς (6,34)
Σημειώσεις:
Ομοίως
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.