Κωνσταντινίδης Ευριπίδης

Μητρώο uoadl:2936868 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30852
Τόπος καταγωγής:
Ξάνθη (Μακεδονίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αθ.Ρουσόπουλος
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σερρών, αριθ. 42/20, 25 Ιουνίου 1904, λίαν καλώς (8,2)
Σημειώσεις:
Ομοίως
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.