Πρόκος Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2936870 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πρόκος Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30853
Τόπος καταγωγής:
Αδριανούπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Απόστ.Πρόκος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σερρών, αριθ. 78/5, 23 Ιουνίου 1906, λίαν καλώς (7 45/50)
Σημειώσεις:
Ομοίως
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.