Γυφτόπουλος Σωτήριος

Μητρώο uoadl:2936872 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γυφτόπουλος Σωτήριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30854
Τόπος καταγωγής:
Κυπαρισσία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. Βουδούρης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Κυπαρισσίας, αριθ. 46, 29 Σεπτεμβρίου 1906, σχ. Καλώς (5 12/34)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.