Κοσμίδης Διομήδης

Μητρώο uoadl:2936874 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κοσμίδης Διομήδης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30855
Τόπος καταγωγής:
Λουλέ-Βουργάς (Θράκης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Βασίλειος Χατζηλίας
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Αδριανουπόλεως, αριθ. 2, 18 Ιουνίου 1905, λίαν καλώς (8 1/42)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.