Παπαλέκας Πέτρος

Μητρώο uoadl:2936876 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπαλέκας Πέτρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070301
Αύξων αριθμός:
30856
Τόπος καταγωγής:
Ξυλόκαστρον (Κορινθίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ.Ανδρικόπουλος
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Αποδεικτικόν Απολ. Γυμν. Κορίνθου, αριθ. 62, 30 Σεπτεμβρίου 1905, καλώς (7 9/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.