Παπανικολάου Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2936878 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπανικολάου Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070901
Αύξων αριθμός:
30857
Τόπος καταγωγής:
Βατιλή (Κύπρου)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μιχ. Παπαδόπουλος
Ηλικία:
26
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Λευκωσίας, 2 Ιουνίου 1903, αριθ. 34/960, πάνυ καλώς (8)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ιατρική, 1439, 10 Νοεμβρίου 1910
Σημειώσεις:
Χαρτόσημον
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.