Μαυροκορδάτος Μιχαήλ

Μητρώο uoadl:2936880 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μαυροκορδάτος Μιχαήλ
Ημερομηνία εγγραφής:
19070902
Αύξων αριθμός:
30858
Τόπος καταγωγής:
Ερμούπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Βρασίδας Τόπανας
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σύρου, 16 Ιουνίου 1907, καλώς 6 (6/46), αριθ. Απολ. 28,
Σημειώσεις:
[…] υπ'αριθ. 1923 […]
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.