Προγνωστικοί βιοδείκτες οξείας νεφρικής βλάβης σε ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936890 34 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-24
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γιαχάϊ Έντισον
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παγώνα Λάγιου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιβλέπουσα
Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φίλιππος Ορφανός, Μέλος ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προγνωστικοί βιοδείκτες οξείας νεφρικής βλάβης σε ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προγνωστικοί βιοδείκτες οξείας νεφρικής βλάβης σε ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) είναι από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Αυξάνει τόσο τη νοσηρότητα όσο και τη θνησιμότητα των συγκεκριμένων ασθενών. Τα τελευταία έτη μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην ανεύρεση νέων βιοδεικτών με σκοπό την πρώιμη διάγνωση και πρόγνωση της ΟΝΒ.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση προγνωστικών βιοδεικτών (NGAL και κρεατινίνη) οξείας νεφρικής βλάβης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Υλικό-Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη εντάχθηκαν 266 βαρέως πάσχοντες ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν στη ΜΕΘ, από τους οποίους οι 98 εκδήλωσαν ONB κατά τη διάρκεια νοσηλείας. Για τον υπολογισμό της προγνωστικής ακρίβειας των βιοδεικτών εφαρμόστηκαν καμπύλες ROC καθώς επίσης έγινε μονοπαραγοντική και πολυπαροντική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Την πλειοψηφία του πληθυσμού αποτέλεσαν άνδρες σε ποσοστό 75%. Όσον αφορά την μέση ηλικία του πληθυσμού αυτή ήταν 46.5 έτη. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε δυο ομάδες με βάση την εκδήλωση (N=98) ή όχι οξείας νεφρικής βλάβης (N=168), κατά την διάρκεια παραμονής τους στη ΜΕΘ. Τα επίπεδα NGAL κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ διέφεραν σημαντικά μεταξύ εκείνων που εκδήλωσαν ONB και εκείνων που δεν εκδήλωσαν (192.9±155.2 και 107.9± 80.27, p=<0.0001) αντίστοιχα. Για τον προσδιορισμό της προγνωστικής ακρίβειας της ΝGAL και της κρεατινίνης δημιουργήθηκε καμπύλη ROC. H ΝGAL μόνη της έδειξε μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης σε σύγκριση με την κρεατινίνη ή τον συνδυασμό αυτής. Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα της NGAL σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης οξείας νεφρικής βλάβης. Ο σχετικός λόγος των συμπληρωματικών πιθανοτήτων έκβασης (odds ratio, OR) και τα διαστήματα εμπιστοσύνης ήταν 1,006 (1,004-1,009), p<0,0001.Συμπεράσματα : Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ότι τα αυξημένα επίπεδα NGAL την ημέρα εισαγωγής είναι προγνωστικά της εκδήλωσης ΟΝΒ κατά την διάρκεια νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για να σταθμιστεί η ΝGAL ως προγνωστικός δείκτης οξείας νεφρικής βλάβης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οξεία νεφρική βλάβη, Βιοδείκτες, ΜΕΘ, Κρεατινίνη, Πρόγνωση, NGAL
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
45

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.