Τσούκας Δημήτριος

Μητρώο uoadl:2937015 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τσούκας Δημήτριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070910
Αύξων αριθμός:
30872
Τόπος καταγωγής:
Δερελή (Θεσσαλίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν.Τσούκας
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Λαρίσης, αριθ. 33, 28 Ιουνίου 1907, λίαν καλώς (8 18/44)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.