Δρυλεράκης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2937017 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δρυλεράκης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070911
Αύξων αριθμός:
30873
Τόπος καταγωγής:
Λασίθιον (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Βαβουράκης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 323, 28 Ιουνίου 1906, καλώς (6 5/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.