Γιαπιτζάνης Εμμανουήλ

Μητρώο uoadl:2937019 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γιαπιτζάνης Εμμανουήλ
Ημερομηνία εγγραφής:
19070911
Αύξων αριθμός:
30874
Τόπος καταγωγής:
Λασίθιον (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Βαβουράκης
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 144, 13 Σεπτεμβρίου 1905, πάνυ καλώς (8)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.