Τζώρτζης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2937021 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τζώρτζης Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070913
Αύξων αριθμός:
30875
Τόπος καταγωγής:
Μεράμβελλον (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Βαβουράκης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 696, 5 Ιουλίου 1907, καλώς (7 4/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.