Λεονάρδος Σωτήριος

Μητρώο uoadl:2937023 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λεονάρδος Σωτήριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070913
Αύξων αριθμός:
30876
Τόπος καταγωγής:
Άγιος (?) Ευβοίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Παναγ. Οικονόμου
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Χαλκίδος, αριθ. 7, 30 Ιουνίου 1907, καλώς (6 13/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.