Περακάκης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2937026 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Περακάκης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070915
Αύξων αριθμός:
30877
Τόπος καταγωγής:
Ιεράπετρα (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Δρακάκης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 321, 14 Ιουνίου 1906, Πάνυ καλώς (8 1/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.