Μοσχοβίτης Αναστάσιος

Μητρώο uoadl:2937028 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μοσχοβίτης Αναστάσιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070915
Αύξων αριθμός:
30878
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιωάννης Μοσχοβίτης
Ηλικία:
14
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α' Βαρβακ. Αριθ. 364, καλώς (6 17/46), 6 Ιουλίου 1907
Σημειώσεις:
Η ηλικία διορθώθη συνεπεία αιτήσεως πρωτοκολληθήσης υπ'αριθ. 2013 τη 24/10/1913 δυνάμει του συνημμένου πιστοποιητικού του γυμνασιάρχου του Α' Βαρβακείου
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.