Κουντούρης Δημοσθένης

Μητρώο uoadl:2937030 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κουντούρης Δημοσθένης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070915
Αύξων αριθμός:
30879
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σπυ. Κουντούρης
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α' Βαρβακ. Αριθ. 311, 4 Ιουλίου 1907, καλώς (7 3/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.