Βαρδάκας Στέφανος

Μητρώο uoadl:2937034 24 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Βαρδάκας Στέφανος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070915
Αύξων αριθμός:
30880
Τόπος καταγωγής:
Ιωάννινα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ηρ. Αναστασίου
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Θεσσαλονίκης, αριθ. 2107/230, 21 Ιουνίου 1907, πάνυ καλώς (7 43/55)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.