Λενταράκης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2937036 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λενταράκης Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070915
Αύξων αριθμός:
30881
Τόπος καταγωγής:
Αετοκόρευτον (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σταμ. Πα'ι'τάκης
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Χανίων, αριθ. 1072, 1 Ιουλίου 1906, καλώς (6 9/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.