Σαραντάσης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2937038 34 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σαραντάσης Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070915
Αύξων αριθμός:
30882
Τόπος καταγωγής:
Πειραιεύς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. Σαραντάσης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Αποδεικτικό Απολ. Γυμν. Πειραιώς, αριθ. 36, αριθ. Απολυτ. 283/37, 1 Ιουλίου 1905, καλώς (5 26/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.