Κουτήρας Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2937040 34 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κουτήρας Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070915
Αύξων αριθμός:
30883
Τόπος καταγωγής:
Σπάρτη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χαρίλαος Βέλμαχος
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σπάρτης, αριθ. 8, 29 Ιουνίου 1907, καλώς (6 8/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.