Μαλλκαράκης Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2937042 32 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μαλλκαράκης Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070917
Αύξων αριθμός:
30884
Τόπος καταγωγής:
Τέμενος Ηρακλείου (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Κοκκινάκης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 661, 5 Ιουλίου 1907, πάνυ καλώς (8)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.