Δρακόπουλος Χαρίλαος

Μητρώο uoadl:2937046 34 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δρακόπουλος Χαρίλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070917
Αύξων αριθμός:
30886
Τόπος καταγωγής:
Πάτραι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ.Πομόνης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α' Πατρών, αριθ. 51/1, 26 Ιουνίου 1906, πάνυ καλώς (7 24/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.