Η εφαρμογή της ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937139 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-26
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κουλουρή Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πατηράκη Ελισάβετ, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Κατσαραγάκης Στυλιανός, Επίκουρος καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εφαρμογή της ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εφαρμογή της ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί φιλοσοφία και προσέγγιση, η οποία
είναι άγνωστη σε πολλούς ή συνδέεται αποκλειστικά με την αντιμετώπιση του
καρκίνου και τη φροντίδα στο τελικό στάδιο της νόσου. Έτσι αγνοούνται η προσφορά
της και η δυνατότητα ένταξής της σε οποιαδήποτε στιγμή της πορείας ενός χρόνιου
νοσήματος, ακόμα και κατά τη διάγνωσή του. Παράδειγμα αποτελεί και ο
σακχαρώδης διαβήτης, ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα παγκοσμίως, του
οποίου επιπλοκή είναι η περιφερική διαβητική νευροπάθεια που επιβαρύνει την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του εκάστοτε πάσχοντα.
Σκοπός της ανασκόπησης ήταν να αναδειχθεί η προσφορά της ανακουφιστικής στη
φροντίδα ασθενών με διαβητική περιφερική νευροπάθεια, μέσω της συστηματικής
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed,
COCHRANE, Science Direct και BioMed Central, ενώ πληροφορίες αντλήθηκαν και
από γκρίζα βιβλιογραφία. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται 68 άρθρων,
επιλογή των οποίων έγινε βάσει του PRISMA, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο
τεκμηριωμένων στοιχείων, για τις αναφορές σε συστηματικές ανασκοπήσεις και
μετα-αναλύσεις.
Αποτελέσματα: Παρόλο που δεν ανευρέθηκε βιβλιογραφία που να συνδυάζει
συγκεκριμένα την ανακουφιστική φροντίδα με την περιφερική νευροπάθεια στο
διαβήτη, συμπεριλήφθησαν 68 άρθρα, στα οποία περιγράφεται, η επιβάρυνση που
επιφέρει ο σακχαρώδης διαβήτης και η περιφερική νευροπάθεια ως επιπλοκή του,
σε όλα τα επίπεδα της ζωής των ατόμων και των οικείων τους.
Συμπεράσματα: Το άτομο με διαβητική περιφερική νευροπάθεια και η οικογένειά του
υποφέρουν, αφού εξαιτίας της πλήττονται από όλες τις πτυχές του ολικού πόνου,
ενώ συγκαταλέγεται στα χρόνια νοσήματα, τα οποία οι επαγγελματίες υγείας
δείχνουν αδυναμία να αντιμετωπίσουν, ειδικά όσον αφορά, στον πόνο που τα
συνοδεύει. Επομένως κρίνεται σημαντική η ενσωμάτωση της ανακουφιστικής
φροντίδας, στη φροντίδα ασθενών με μη κακοήθη και μη απειλητικά για τη ζωή
νοσήματα για να βοηθήσει περισσότερους χρόνιους πάσχοντες που την έχουν
ανάγκη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανακουφιστική φροντίδα, Διαβητική νευροπάθεια, Σακχαρώδης διαβήτης, Διεπιστημονική ομάδα, Κατάθλιψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
254
Αριθμός σελίδων:
88

Koulouri Anastasia Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-08-25.