Η επίδραση της άσκησης στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937269 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ζαχαροδήμος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Φιλίππου (επιβλέπων) , Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας , ΕΚΠΑ
Κώστας Χρυσανθόπουλος, ΕΕΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της άσκησης στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της άσκησης στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
Περίληψη:
Σκοπός. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση της άσκησης σε δείκτες υγείας ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔΤ1).
Μεθοδολογία. Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση επιστημονικών ερευνών σχετικά με την επίδραση διαφόρων ειδών σωματικής άσκησης, συγκεκριμένα των Υψηλής Έντασης Διαλειμματική Προπόνηση (HIIT), Συνεχούς Προπόνησης Μέτριας Έντασης (MICT), Άσκησης Μυϊκής Ενδυνάμωσης (ST), Αερόβιας Άσκησης (ΑΕΤ), Αναερόβιας Άσκησης (ΑnET), και Μυϊκών Διατάσεων (S), σε δείκτες υγείας ασθενών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Συγκεκριμένα, οι δείκτες υγείας που αξιολογήθηκαν ήταν: Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c), Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου (VO2max), Ολική Χοληστερόλη (TC ), Χοληστερόλη Λιποπρωτεϊνών Χαμηλής Πυκνότητας (LDL), Χοληστερόλη Λιποπρωτεϊνών Υψηλής Πυκνότητας (HDL), Τριγλυκερίδια (TG), Συστολική Αρτηριακή Πίεση (SBP), Διαστολική Αρτηριακή Πίεση (DBP), Σωματικό Βάρος (BW ), Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ),% Σωματικού Λίπους (BFP) και Άλιπη Μάζα (FFM). Η ηλεκτρονική επιστημονική βάση που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση άρθρων / ερευνών ήταν η PubMed για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1980 και 2020. Από το αρχικό σύνολο των 17.486 άρθρων αρχικά επιλέχθηκαν 237, από τα οποία τελικά προέκυψαν 31 τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής που είχαν τεθεί.
Αποτελέσματα. Το δείγμα των ασθενών από τις επιλεγείσες έρευνες αφορούσε 370 ενήλικους (143 γυναίκες & 227 άνδρες) με μέσο όρο ηλικίας τα 32,7 έτη, και 904 ανήλικους (467 κορίτσια & 429 αγόρια) με μέσο όρο ηλικίας τα 14,35 έτη. Τα συχνότερα είδη άσκησης που φαίνεται να επιλέγονται είναι η AET (40,5%), ο συνδυασμός AET & ST (13,5%), καθώς και η HIIT (10,8%) αλλά μόνο σε ενήλικες. Η μέση διάρκεια των προγραμμάτων άσκησης ήταν 12,47 εβδομάδες για τους ενήλικους και 15,9 εβδομάδες για τους ανήλικους, ενώ η συχνότητα της άσκησης ήταν 3,41 και 2,45 συνεδρίες ανά εβδομάδα, αντίστοιχα. Θετικές είναι οι επιδράσεις στους περισσότερους από τους ανωτέρους δείκτες που αξιολογήθηκαν. Συγκεκριμένα,, οι ενήλικοι διαβητικοί τύπου 1 εμφάνισαν μείωση της HbA1c σε 8 από τις 11 (8/11) μελέτες, αύξηση της VO2max σε 15/15 μελέτες, μείωση της ΤC σε 14/16, μείωση της LDL σε 7/10, μείωση των ΤG σε 9/15, μείωση της SBP σε 6/7, μείωση της DBP σε 5/8, ενώ αρνητική επίδραση της άσκησης αναφέρθηκε στην FFM με μείωση σε 5/6 μελέτες. Αντικρουόμενα ήταν τα αποτελέσματα για τους υπόλοιπους δείκτες, όπου παρουσιάστηκε μείωση της ΗDL σε 7/14 μελέτες, μείωση του BW σε 6/11, μείωση του ΒΜΙ σε 3/6, και μείωση του BFP σε 2/4 μελέτες. Όσον αφορά τους ανήλικους διαβητικούς τύπου 1, σημειώθηκε μείωση της HbA1c σε 12/16 μελέτες, αύξηση της VO2max σε 7/9, μείωση της ΤC σε 6/7, μείωση των ΤG σε 7/10, μείωση της LDL σε 6/9, και μείωση της DBP σε 3/3 μελέτες. Αντικρουόμενα αποτελέσματα αναφέρθηκαν ως προς τους άλλους δείκτες αξιολόγησης όπου παρουσιάστηκε αύξηση της ΗDL σε 5/10, μείωση της SBP σε 2/4, αύξηση του BW σε 5/9, μείωση του ΒΜΙ σε 3/7 μελέτες, αύξηση ή μείωση ή καμία μεταβολή του BFP σε 1/3 μελέτες αντίστοιχα, και αύξηση της FFM σε 3/5 μελέτες.
Συμπεράσματα. Από την παρούσα συστηματική ανασκόπηση προκύπτει ότι τα άτομα με ΣΔΤ1, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία συμμετέχουν συστηματικά σε προγράμματα άσκησης βελτιώνουν την καρδιαγγειακή και αναπνευστική τους λειτουργία και τη φυσική τους κατάσταση, επιτυγχάνουν καλή ρύθμιση του διαβήτη και μειώνουν την πιθανότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων, βελτιώνοντας, έτσι, συνολικά την υγεία και την ποιότητα της ζωής τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Άσκηση, Υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση, Αερόβια άσκηση, Άσκηση αντιστάσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
84
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1pdf.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο