Παρεμβάσεις για τη πρόληψη τραυματικών πτώσεων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937306 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-01
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μητσοκάλης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ευρυδίκη Κραββαρίτη, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Πόταγας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρεμβάσεις για τη πρόληψη τραυματικών πτώσεων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παρεμβάσεις για τη πρόληψη τραυματικών πτώσεων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι πτώσεις στους μεγαλύτερους ενήλικες αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα σύνδρομα που οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς, σε αναπηρία, στο θάνατο και έχουν
σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο στα εκάστοτε συστήματα υγείας.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνήσει τους αποτελεσματικότερους τρόπους εκτίμησης του κινδύνου πτώσης καθώς και πρόληψης των τραυματικών πτώσεων σε άτομα άνω των 60 που ζουν στην κοινότητα.
Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία ανασκόπηση ομπρέλα συμπεριλαμβάνοντας συστηματικές ανασκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί την τελευταία δεκαετία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Cochrane Library που αφορούσαν άτομα άνω των 60 ετών που ζουν στη κοινότητα. Μελέτες που αφορούσαν άτομα που διαβιούν σε μονάδες φροντίδας ή νοσοκομεία δεν εντάχθηκαν στη μελέτη.
Αποτελέσματα: Παρεμβάσεις που συνέβαλαν στη μείωση των πτώσεων ήταν η άσκηση, οι πολυπαραγοντικές παρεμβάσεις, οι διεπαγγελματικές παρεμβάσεις, η βελτίωση των στρατηγικών ποιότητας, η τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, η αυτοφροντίδα, η αντιμετώπιση προβλημάτων των κάτω άκρων και η απομάκρυνση κινδύνων από το οικιακό περιβάλλον. Αποτελεσματικοί τρόποι ανίχνευσης των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο πτώσης ήταν ο συνδυασμός κλινικών και διαγνωστικών δοκιμασιών.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να κατευθύνουν την ιατρική κοινότητα στην υιοθέτηση ενός σαφούς και καθολικά αποδεκτού πλαισίου κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον αποτελεσματικό τρόπο ανίχνευσης μεγαλύτερων ενηλίκων με αυξημένο κίνδυνο πτώσης καθώς και παρεμβάσεων πρόληψης των πτώσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόληψη Πτώσεων, Μεγαλύτεροι Ενήλικες, Κοινότητα, Κίνδυνος Πτώσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
88
διπλωματικη εργασια Κωνσταντινος Μητσοκάλης 1.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο