Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: Η σημασία του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937406 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-01
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κουγιά Παναγούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σωτήριος Μάιπας , Φυσικός, Δρ., Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Καβαντζάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννα Γιαννοπούλου, Βιολόγος, Δρ., ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: Η σημασία του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: Η σημασία του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναφερθεί στη διαχείριση των ιατρικών
αποβλήτων, στις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία καθώς και στη σημασία του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης. Τα ιατρικά
απόβλητα καθίστανται επικίνδυνα εξαιτίας κάποιων παραγόντων, όπως είναι οι
μολυσματικές ουσίες που περιέχουν, η τοξικότητα, οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και η
ραδιενέργεια. Η σωστή διαχείρισή τους που αφορά στο διαχωρισμό, τη συλλογή, τη
μεταφορά, την αποθήκευσή τους, την επεξεργασία τους καθώς και την τελική διάθεσή τους
μπορεί να μειώσει σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην υγεία
των ατόμων. Ο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης είναι απαραίτητος, προκειμένου να
μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες, αφού είναι εφικτό τα απόβλητα να μειωθούν, να
επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι απαραίτητο όλοι οι
εργαζόμενοι των Υγειονομικών Μονάδων να ακολουθούν τις οδηγίες του Εσωτερικού
Κανονισμού Διαχείρισης Ιατρικών αποβλήτων καθώς και να εκπαιδεύονται κατάλληλα για
να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους. Τα προβλήματα που
προκύπτουν από τη μη τήρηση του Κανονισμού ενδέχεται να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο
τους εργαζομένους, το περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική υγεία, Ιατρικά απόβλητα, Επιπτώσεις ιατρικών αποβλήτων, Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
65

MΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.pdf
522 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.